Til hundelegegruppen i Nørreby

Referat af møde med registrerede hundeejere om Hundelegegård d. 28.6.2016.
Jesper bød velkommen.
Jesper meddelte, at vi skulle udfærdige retningslinjer for brug af hundelegegården.
Ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen havde følgende minimumskrav til dem der ønsker at benytte hundelegegården.

Følgende regelsæt udfærdiges og opsættes på området:
1. Alle med registrerede hunde kan få udleveret en nøgle til området.
2. Cigaretskod må heller ikke forefindes på pladsen.
3. Der må ikke ligge hundehømmer efter brug af pladsen, hvis disse ikke er fjernet når ejendomskontoret skal holde pladsen, kan de undlade at gøre dette.
4. Hundelegegården aflåses når man forlader den, så ikke alle fremmede kan benytte den.
5. Øvrige regler udfærdiges af brugerne.
Jesper spurgte om nogen ville påtage sig at udfærdige regelsæt, eller vi skulle gøre dette på mødet. Der var stemning for at vi udfærdigede regelsæt på mødet.
Foreslåede regler til opsætning på hundelegegården:


Foreslåede regler til opsætning på hundelegegården:
1. Alle med registrerede hunde kan få udleveret en nøgle (mod kvittering hos afdelingsbestyrelsen) til området.
2. Der må ikke ligge hundehømmer efter brug af pladsen, hvis disse ikke er fjernet når ejendomskontoret skal holde pladsen, kan de undlade at gøre dette.
3. Cigaretskod må heller ikke forefindes på pladsen.
4. Hundelegegården aflåses når man forlader den, så ikke alle fremmede kan benytte den.
5. Hvis du kommer på området med din hund, og denne ikke kan sammen med de hunde der opholder sig på pladsen, skal du forlade pladsen. Den sidst ankomne må altid tage hensyn til dem der           opholder sig på pladsen.
6. Ejer eller anden fører skal være til stede når hunden færdes på pladsen.
7. Ophold og brug af legegården er på eget ansvar.
8. Overholdes ovennævnte regler ikke, kan det medføre inddragelse af den udleverede nøgle, dog får ejeren først en advarsel/snak med bestyrelsen.

Affaldsspand opsættes af Ejendomskontoret. Brugerne ønsker opsætning af en cigaretskodholder. Dette må vi spørge Michael om?
Jesper spurgte brugerne om hvad højden på hundelegegården skulle være, og fremhævede at det for skønhedens skyld ville være bedst med 150 cm.
Ved afstemning blev det besluttet, at hundelegegården skulle være 150 cm. høj. Tidligere aftale er, at området skal være 10 x 20.
Michael/ejendomsmester bliver nu bedt om at sætte arbejdet med hundelegegården i gang hurtigst muligt, vi kan nu benytte det nye budget for 2016. Det foreslås at frivillige skal sørge for tømning?
Eventuelt:
Flere brugere mener at der er for få skraldespande i området, det bliver aftalt, at vi kigger på dette, og ser om der kan opsættes flere. Det vil være fint hvis beboerne kommer med gode ideer!
Referent: Lene Gall