Regler for brug af Hundelegegården i Nørreby.

Alle med registrerede hunde kan få udleveret en nøgle til området (mod kvittering) Nøglen udleveres af afdelingsbestyrelsen.

1. Der må ikke ligge hundehømmer efter brug af pladsen, hvis disse ikke er fjernet når ejendomskontoret skal holde pladsen, kan de undlade at gøre dette.
2. Cigaretskod må heller ikke forefindes på pladsen.
3. Hundelegegården aflåses når brugeren forlader den, så ikke alle fremmede kan benytte den.
4. Hvis du kommer på området med din hund, og denne ikke kan sammen med de hunde der opholder sig på pladsen, skal du forlade pladsen. Den sidst ankomne må altid tage hensyn til dem der opholder sig på pladsen.
5. Ejer eller anden fører skal være til stede når hunden færdes på pladsen.
6. Ophold og brug af legegården er på eget ansvar.
7. Overholdes ovennævnte regler ikke, kan det medføre inddragelse af den udleverede nøgle, dog får ejeren først en advarsel/snak med bestyrelsen.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen