img 1901

I Nørreby er der mulighed for at parkere din campingvogn eller trailer på et aflåst område. Du har selvfølgelig selv ansvaret for dit køretøj mens det er parkeret.

Vi har et samarbejde med Morelhaven om denne parkering, således kan beboere fra Morelhaven 1,2,3 også benytte pladsen.

Har du brug for en plads skal du skrive en mail via kontaktformularen her:

Anmod om plads

Hvis der er ledige pladser, skrives en kontrakt på aftalen, idet der er visse betingelser du skal opfylde:

  1. Du skal have bopæl i Nørreby eller Morelhaven.
  2. Køretøjet skal være registreret i Nørreby eller Morelhaven. Registreringsattest skal forevises ved indgåelse af kontrakten.
  3. Hvis du flytter, skal lejemålet opsiges og nøglen afleveres, i modsat fald, udskiftes nøglesystemet for din regning.
  4. Det pålagt lejeren at holde pladsen rundt om dit køretøj,resten klares af Nørreby.

Hvis der ikke er ledige pladser, skrives du på en venteliste, efter aftale.

Priser:

Trailer:                 250 kr. pr. år
Campingvogn:      500 kr. pr. år

Afgiften betales hvert år i september.

Hvis du midt i året får tildelt en plads, inden nøgleudlevering.
Der opkræves ikke del årsbetaling.

Pladsen er placeret for enden af Snerlehaven i Nord.