Affaldssorteting i Nørreby.

I Nørreby går vi ind for affaldssortering, på trods af at kommunen ikke indfører opgraderingssystem før i starten af 2022.
Det betyder for at grave, ved at skalere sortering i forskellige fraktioner: Småt brandbart, papir, pap, glas, elektronik, batterier, metal og husholdningsaffald m. m.
Vi har listet de forskellige ting i nedenstående tabel. 

Papcontainere forventes opsat i området snarest muligt. Indtil lægges småt pap i småt brandbart containerne (de 5 blå, som er ude i områderne).  

Hvis du støder på noget, som ikke er på listen, vil vi meget gerne høre fra dig, så vi kan få det skrevet på den.

Revideret den 18. marts 2021 kl. 10:45 

Affaldstype:  Affaldssted:  Bemærkninger:
Aviser  Papircontaineren Containere er placeret rundt omkring i Nørreby.
Batterier  Battericontaineren ved vaskerierne Evt. Afdelingskontoret i åbningstiderne.
Beklædningsgenstande  Genbrugscentralen Evt. Røde Kors containeren.
Biler  Ikke i Nørreby Hos en skrothandler.
Bleer  Husholdningsaffald Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind
gennem lågen!!
Blendere  Genbrugscentralen Elektronikaffald indsamles i genbrugscentralen.
Byggeaffald  Vi henviser til HTK Genbrugsplads  Evt. Materielgaarden, hvis det er aftalt med
Ejendomskontoret.
Bøger  Genbrugscentralen
Bølgepap  Materielgaarden Container til stort pap.
Computere  Genbrugscentralen Også defekte.
Computerskærme  Genbrugscentralen Også defekte.
Cykler  Materielgården
Dagrenovation  I de dertil indrettede skure til husholdningsaffald.  Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind
gennem lågen!!
Dressingflasker (plast)    Husholdningsaffald Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind
gennem lågen!!
Dressingflasker (glas)  Glascontainer rengjort Glascontainere er placeret rundt omkring i
Nørreby.
Drikkeglas  Glascontainer Glascontainere er placeret rundt omkring i
Nørreby.
Elektriske ledninger  Genbrugscentralen
Elektriske lyskilder  Genbrugscentralen
Elektronik  Genbrugscentralen

Alt elektronik. Hvis det virker genbruges det.
Defekt bortsakffes det på legal vis.

El Pærer  Matrielgaarden I miljøskabet evt. kan det stilles udenfor skabet.
Fjernsyn  Genbrugscentralen

Alt elektronik. Hvis det virker genbruges det. 
Defekt bortsakffes det på legal vis. 

Flamingo  Småt brandbart
Fordærvede madvarer  Husholdningsaffald Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind
gennem lågen!!
Frugtkasser af pap  Husholdningsaffald Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind
gennem lågen!!
Frugtkasser af træ  Småt brandbart De blå containere, der er placeret rund omkring i
Nørreby.
Fyrværkeri  Materielgården  
Gavepapir  Husholdningsaffald Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind
gennem lågen!!
Glas  Glascontainer Glascontainere er placeret rundt omkring i
Nørreby. Hvis det er for stort. På materielgården.
Giftigt affald  Materielgården I miljøsdkabet evt. kan det stilles udenfor skabet.
Græsslåmaskiner  Matreielgaarden
Gulvtæpper  Småt brandbart De blå containere, der er placeret rund omkring i
Nørreby. Opskæres i stykker. Rulles i max 1 m´s længde.
Halogen pærer  Materielgården
Haveaffald  Materielgården
Havejord  Materielgården Store mængder skal aftales med
Ejendomskontoret.
Havemaskiner  Materielgården
Husholdningsaffald  Husholdningsaffald Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind
gennem lågen!!
Hårde hvidevarer  Materielgården
Ikke brændbart  Materielgården
Imprægneret træ  Materielgården
Indbygningsskabe  Materielgården
Jern  Materielgården Containeren til jern.
Jord  Materielgården Store mængder skal aftales med
Ejendomskontoret.
Juicepræssere  Genbrugscentralen
Kaffemaskiner  Genbrugscentralen
Karton  Materielgården
Keramik  Materielgården
Knallerter  Materielgården
Kogeplader  Genbrugscentralen
Kogekander  Genbrugscentralen
Komfurer  Materielgården
Konservesdåser  Materielgården
Konservesglas  Glascontainer Glascontainere er placeret rundt omkring i
Nørreby.
Kummefrysere  Materielgården
Køkkenaffald  Husholdningsaffald Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind
gennem lågen!!
Køleskabe  Materielgården
Lamper  Genbrugscentralen
Lamper af jern  Genbrugscentralen
LED-pærer  Materielgården I miljøsdkabet evt. kan det stilles udenfor skabet.
Lenolium  Materielgården Containeren til stort brændbart.
Lysstofrør  Materielgården I miljøsdkabet evt. kan det stilles udenfor skabet.
Madaffald  Husholdningsaffald Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind
gennem lågen!!
Maling  Materielgården I miljøsdkabet evt. kan det stilles udenfor skabet.
Markuleret papir  Papircontaineren Containere er placeret rundt omkring i Nørreby.
Marmeladeglas  Glascontaineren Glascontainere er placeret rundt omkring i
Nørreby.
Medicinrester  Apoteket  
Metal  Materielgården
Metalmøbler  Materielgården
Motorcykler  Materielgården evt. hos en skrothandler 
Mursten  Materielgården
Mælkekartoner  Husholdningsaffald  Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind
gennem lågen!!
Møbler af metal  Materielgården
Møbler af træ  Materielgården
Papir  Papircontaineren Containere er placeret rundt omkring i Nørreby.
Pap  Småt brændbart De blå containere, der er placeret rund omkring i
Nørreby.
Papemballage  Småt brændbart De blå containere, der er placeret rund omkring i
Nørreby.
Papemballage "stort"  Materielgården Bølgepap.
Pizzabakker  Husholdningsaffald

Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind
gennem
lågen!!

Plastflasker  Materielgården Uden pant.
Porcelæn  Materielgården
Postkasser  Materielgården
Reklamer  Papircontaineren Containere er placeret rundt omkring i Nørreby.
Sanitet  Materielgården
Scootere  Materielgården
Sildeglas  Glascontainer Glascontainere er placeret rundt omkring i
Nørreby.
Sko  Genbrugscentralen Evt. Røde Kors containeren.

Skrivepapir

 Papircontaineren Evt. småt brændbart.
Småt brændbart  Småt brændbart De blå containere, der er placeret rund omkring i
Nørreby.
Små husholdningsapparater  Genbrugscentralen  
Små møbler  Materielgården/Småt brændbart De blå containere, der er placeret rund omkring i
Nørreby.
Soda Streem Trykflasker   Disse skal afleveres, hvor der sælges nye
trykflasker.
Sodavandsdåser  Materielgården Uden pant.
Sodavandsflasker  Materielgården Uden pant.
Speaydåser  Materielgården I skabet til farligt affald.
Spejle  Materielgården  
Sten  Materielgården
Stentøj  Materielgården
Stort brændbart  Materielgården
Små husholdningsapparater  Genbrugscentralen
Strygejern  Genbrugscentralen
Støvler  Genbrugscentralen 
Støvsugere  Genbrugscentralen 
Syltetøjsglas  Genbrugscentralen Rengjort.
Trykflasker  Materielgården  
Træemballage  Materielgården/Småt brændbart
Træmøbler  Materielgården/Småt brændbart
Trærødder  Materielgården
Træstød (Træstammer)  Materielgården
Trævarer  Materielgården
Tøj  Genbrugscentralen Evt. Røde Kors containeren.
Vinduesglas  Materielgården
Vinylgulv  Materielgården
Øldåser  Materielgården

Uden pant.

Ølflasker  Materielgården  Uden pant.
Husk i Nørreby tager vi ansvar for vores eget affald.