Velkomstudvalget i Nørreby

Afdelingsbestyrelsen har nedsat et udvalg, som skal udfærdige et koncept til modtagelse af nye beboere i Nørreby.
Vores tanke er at møde op kort tid efter indflytningen, byde velkommen og informere de nye beboere om mulighederne i Nørreby. Udvalget har ikke afholdt første møde endnu, men det er planlagt til 15. september.

Udvalget består af: 
Lene Gall og Jesper Therkildsen.