Affaldssorteting i Nørreby.

I Nørreby går vi ind for affaldssortering, på trods af at kommunen ikke indfører opgraderingssystem før i starten af 2022.
Det betyder for at grave, ved at skalere sortering i forskellige fraktioner: Småt brandbart, papir, pap, glas, elektronik, batterier, metal og husholdningsaffald m. m.
Vi har listet de forskellige ting i nedenstående tabel. 
Dokumentet er under udarbejdelse i øjeblikket, er du i tvivl, kontakt 43710527. 
Papcontainere forventes opsat i området snarest muligt. Indtil lægges småt pap i småt brandbart containerne (de 5 blå, som er ude i områderne).  

Hvis du støder på noget, som ikke er på listen, vil vi meget gerne høre fra dig, så vi kan få det skrevet på den.

 

Affaldstype:  Affaldssted:   Bemærkninger:
Aviser  Papircontaineren  Containere er placeret rundt omkring i Nørreby.
Beklædningsgenstande  Genbrugscentralen  Evt. Røde Kors containeren.
Biler  Ikke i Nørreby  Hos en skrothandler.
Bleer  Husholdningsaffald  Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind gennem lågen!!
Blendere  Genbrugscentralen  Elektronikaffald indsamles i genbrugscentralen.
Byggeaffald  Vi henviser til HTK Genbrugsplads   Evt. Materielgaarden, hvis det er aftalt med Ejendomskontoret.
 Bøger  Genbrugscentralen
Bølgepap  Materielgaarden  Container til stort pap.
Cykler  Materielgården
Dagrenovation  I de dertil indrettede skure til husholdningsaffald.   Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind gennem lågen!!
Dressingflasker (plast)    Husholdningsaffald  Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind gennem lågen!!
Dressingflasker (glas)  Glascontainer rengjort  Glascontainere er placeret rundt omkring i Nørreby.
Drikkeglas  Glascontainer  Glascontainere er placeret rundt omkring i Nørreby.
Elektriske ledninger  Genbrugscentralen
Elektriske lyskilder  Genbrugscentralen
Elektronik  Genbrugscentralen

 Alt elektronik. Hvis det virker genbruges det. Defekt bortsakffes det på legal vis.

Fjernsyn  Genbrugscentralen

 Alt elektronik. Hvis det virker genbruges det. Defekt bortsakffes det på legal vis. 

Flamingo  Småt brandbart
Fordærvede madvarer  Husholdningsaffald  Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind gennem lågen!!
Frugtkasser af pap  Husholdningsaffald  Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind gennem lågen!!
Frugtkasser af træ  Småt brandbart  De blå containere, der er placeret rund omkring i Nørreby.
Gavepapir  Husholdningsaffald  Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind gennem lågen!!
Glas  Glascontainer (rengjort)  Glascontainere er placeret rundt omkring i Nørreby.
Giftigt affald  Materielgården  I skabet til farligt affald.
Græsslåmaskiner  Matreielgaarden
Gulvtæpper  Småt brandbart  De blå containere, der er placeret rund omkring i Nørreby. Opskæres i stykker.
Halogen pærer  Materielgården
Haveaffald  Materielgården
Havejord  Materielgården  Store mængder skal aftales med Ejendomskontoret.
Havemaskiner  Materielgården
Husholdningsaffald  Husholdningsaffald  Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind gennem lågen!!
Hårde hvidevarer  Materielgården
Ikke brændbart  Materielgården
Imprægneret træ  Materielgården
Indbygningsskabe  Materielgården
Jern  Materielgården  Containeren til jern.
jord  Materielgården  Store mængder skal aftales med Ejendomskontoret.
Juicepræssere  Genbrugscentralen
Kaffemaskiner  Genbrugscentralen
Karton  Materielgården
Keramik  Materielgården
Knallerter  Materielgården
Kogeplader  Genbrugscentralen
Kogekander  Genbrugscentralen
Komfurer  Materielgården
Konservesdåser  Materielgården
Konservesglas  Glascontainer rengjort  Glascontainere er placeret rundt omkring i Nørreby.
Kummefrysere  Materielgården
Køkkenaffald  Husholdningsaffald  Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind gennem lågen!!
Køleskabe  Materielgården
lamper  Genbrugscentralen
Lamper af jern  Genbrugscentralen
LED-lærer  Materielgården
Lenolium  Materielgården  Containeren til stort brændbart.
Lysstofrør  Materielgården
Madaffald  Husholdningsaffald  Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind gennem lågen!!
Maling  Materielgården  I skabet til farligt affald.
Markuleret papir  Papircontaineren  Containere er placeret rundt omkring i Nørreby.
Marmeladeglas  Glascontaineren  Glascontainere er placeret rundt omkring i Nørreby.
Metal  Materielgården
Metalmøbler  Materielgården
Motorcykler  Materielgården
Mursten  Materielgården
Mælkekartoner  Husholdningsaffald   Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind gennem lågen!!
Møbler af metal  Materielgården
Møbler af træ  Materielgården
Papir  Papircontaineren  Containere er placeret rundt omkring i Nørreby.
Pap  Småt brændbart  De blå containere, der er placeret rund omkring i Nørreby.
Papemballage  Småt brændbart  De blå containere, der er placeret rund omkring i Nørreby.
Papemballage "stort"  Materielgården  Bølgepap.
Pizzabakker  Husholdningsaffald  Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind gennem lågen!!
Plastflasker  Materielgården  Uden pant.
Porcelæn  Materielgården
Postkasser  Materielgården
Reklamer  Papircontaineren  Containere er placeret rundt omkring i Nørreby.
Sanitet  Materielgården
Scootere  Materielgården
Sildeglas  Glascontainer rengjort  Glascontainere er placeret rundt omkring i Nørreby.
Sko  Genbrugscentralen  Evt. Røde Kors containeren.

Skrivepapir

 Papircontaineren  Småt brændbart.
Småt brændbart  Småt brændbart  De blå containere, der er placeret rund omkring i Nørreby.
Små møbler  Materielgården/Småt brændbart  De blå containere, der er placeret rund omkring i Nørreby.
Sodavandsdåser  Materielgården  Uden pant.
Sodavandsflasker  Materielgården  Uden pant.
Speaydåser  Materielgården  I skaber til farligt affald.
Sten  Materielgården
Stentøj  Materielgården
Stort brændbart  Materielgården
Små husholdningsapparater  Genbrugscentralen
Strygejern  Genbrugscentralen
Støvler  Genbrugscentralen 
Støvsugere  Genbrugscentralen 
Syltetøjsglas  Genbrugscentralen  Rengjort.
Træemballage  Materielgården/Småt brændbart
Træmøbler  Materielgården/Småt brændbart
Trærødder  Materielgården
Træstød (Træstammer)  Materielgården
Trævarer  Materielgården
Tøj  Genbrugscentralen  Evt. Røde Kors containeren.
Vinduesglas  Materielgården
Vinylgulv  Materielgården
Øldåser  Materielgården

 Uden pant.

Ølflasker  Materielgården   Uden pant.
Husk i Nørreby tager vi ansvar for vores eget affald.