nyhederlogo

20/8-2020:

Vi genopliver hermed nyhedsbrevene til beboerne, ikke mindst Corona har gjort at vi synes det er blevet nødvendigt.
Rigtig mange ting er blevet forsinket / stoppet pga. den virus, men det kan i vel ikke undgå at vide. 
Nyhedsbrevet vil blive lagt på hjemmesiden, når det skønnes at være relevant information til jer derude.
Det er 2 år siden vi sidst skrev nyhedsbreve til jer, det beklager vi, men nu kommer det igen, dog kun i elektronisk form og i begrænset omfang på papir. 


Ejendomskontoret:

Vil gerne sige tak til beboerne for deres ekstra tålmodighed her under coronakrisen.
Åbningstider er blevet ændrede her pr. d. 3. august. Dette er bl.a. sket for at begrænse fysisk kontakt med beboerne. 
Til gengæld er telefontiden udviddet, så i pr. telefon kan ringe i længere tid.
Vi gør det hele lettere når telefonforbindelserne er blevet lagt om, så i kun skal tænke på 1 telefonnummer. 
Læs de nye åbningstider her.


 

Parkeringskorps:

kblogo
På det årlige afdelingsmøde blev det vedtaget at få et parkeringskorps til at kikke på parkeringerne i Nørreby.  Igangsættelsen af dette projekt er også blevet skudt, da vi ville være sikre på, at vi fik den helt rigtige aftale. Det mener vi at ha´nu, så reguleringen går i gang d. 15/9-2020.
Vi har etableret et samarbejde med kbhpark, som også kendes fra city 2. Deres hjemmeside finder du her. Der kommer selvfølgelig mere info ud inden det træder i kraft. 


Parkeringsudvalg:
Det nedsatte udvalg har ikke haft første møde endnu, men nu er tiden inde, så vi kan få arbejdet os frem til  den helt rigtige løsning.
Første møde bliver d. 8 september.


Nyt Vaskeri i Akelejehaven:
Der er nu installeret nyt vaskeri i Akelejehaven og dette er sat i drift.
For at du kan vaske i Nørrebys vaskerier, skal du bruge den aktiveringskode du har fået tilsendt med posten. Det gælder alle vaskerier.
Har du mistet dette brev, skal du kontakte ejendomskontoret, som så kan bestille et nyt brev til dig.
Der er stadig nogle finpudsninger som skal klares i det nye vaskeri. De bliver klaret inden for kort tid.
Vi forventer at kunne lægge nogle instruktionsvideoer og brugsanvisninger på hjemmesiden snart. 
Næste vaskeri er Gyvelhaven, når vi nærmer os efteråret. Snerlehavens vaskeri er først i næste budgetår, som starter i 1/7-2021. 


Beboermappe:
Afdelingsbestyrelsen har besluttet at den planlagte beboermappe, kun bliver tilgængelig på hjemmesiden. Beslutningen er taget ud fra det resurceforbrug som det ville være at trykke 400 mapper, samt løbende opdatere disse ude hos beboerne, og tjekke dem ved fraflytning. På hjemmesiden vil mappen altid være opdateret, uden brug af papir og mange recurser. Beboerne er velkomne på bestyrelseskontoret i vores åbningstid, til at komme forbi og få printet den side de lige har brug for.


Opgaveliste:
Afdelingsbestyrelsen og Ejendomskontoret er sammen blevet enige om, at der på hvert bestyrelsesmøde gennemgås en såkaldt opgaveliste, som er synlig for beboerne.  Denne skulle gerne anskueliggøre, hvilke større arbejder der er i gang i Nørreby. Opgavelisten sidder sammen med referaterne, som findes her på hjemmesiden. Referaterne og opgavelisten lægges på hjemmesiden , så snart de er godkendt. Arbejder som græsslåning , affaldshåndtering osv. findes ikke på opgavelisten.


Hæksnitter:
For et par år siden blev vi enige om i bestyrelsen, sammen med Ejendomskontoret at det ville være en god ide med en såkaldt hæksnitter. Nu er den her endelig. Det betyder at vores fælles hække vil blive klippet mere ensartet, hvilket vil højne udseenet væsentligt. Vi forventer at kunne samarbejde med de andre byer om denne nye maskine. Der kommer senere noget video her når den kommer i aktion. Indtil videre kan i se her hvad det er:

https://www.bing.com/videos/search?q=h%c3%a6ksnitter&cvid=82d2c0bbe00743388c1cfa2fce3ed86c&pglt=299&PC=U531&ru=%2fsearch%3fq%3dh%25C3%25A6ksnitter%26cvid%3d82d2c0bbe00743388c1cfa2fce3ed86c%26pglt%3d299%26FORM%3dANSPA1%26PC%3dU531&view=detail&mmscn=vwrc&mid=52AF1CBFFF9F2EC9A97A52AF1CBFFF9F2EC9A97A&FORM=WRVORC


Halvtag i gården ved fælleshuset Timianhaven 3:
Fremover vil rygning i fælleshuset Timianhaven 3-5 være strengt forbudt, i følge ryge loven. 
Dette gælder også private fester og andre fælles arrangementer.
Derfor bliver der nu etableret et halvtag i baggården, som dækker Det store fælleshus og Nørreby Dart og Billard Klub. Herefter skal al rygning foregå udenfor.
Som i kan se er det knapt færdigt endnu, men forventes at være klar i næste uge. 

halvtag


Camping og trailerparkering:
Vi er i gang med at tilføje ekstra pladser til trailere på pladsen. Arbejdet udføres af afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret. Vi er knapt færdige. 
Vi gør opmærksom på at trailere og campingvogne ikke må parkeres tilfældigt ude i området , samt at det fremover vil blive betragtet som en ulovlig parkering. Det vil dog være lovligt i 48 timer, efter tilladelse fra afdelingsbestyrelsen. Tilladelsen vil blive videresendt til Parkeringsvagterne. Derfor skal du søge i god tid. 


Afdelingsmøde d. 19/8-2020

På afdelingsmødet d. 19/8-2020 blev der vedtaget at fortsætter med udskiftning af køkkener.
Det betyder at jer der venter på godkendelse, snart vil få den. Beslutning skal godkendes på TAB´s bestyrelsesmøde d. 25/8, og herefter af kommunen. Det forventes at blive d. 3 september. Der var ikke endre emner på programmet, som ikke er her i nyhedsbrevet. Der blev afgivet i alt 36 stemmer. 


 

Busvejen, Høje Taastrup Boulevard.

Jeg ved at mange af jer, tænker meget på den trafik vi har fået igennem busgaden. Det er selvfølgelig ikke i orden, men det er ret svært for billisterne at finde rundt i området, med alle de vejomlægninger, som HTK foretager i øjeblikket. Vi kan glæde os over at Skåne boulevard projektet blev udskudt og forbliver i sin nuværende form. Jeg har skrevet til vejchefen i kommunen for at få en officiel tilbagemelding med hvad der sker med busvejen, samt afstribningen ved Nørreby torv. Jeg fik følgende svar, som var en opfølging på en mail vi skrev for 1 år siden. Svaret er her:

Jeg kan oplyse, at vi meget snart udlægger nyt asfaltslidlag på Busgaden. Efterfølgende kommer der ny afstribning.

I dette efterår etablerer vi en ny bussluse ved Skåne Boulevard. Det bliver en anden type, hvor der etableres en grav med perlesten, som almindelige personbiler ikke kan forcere.

Venlig hilsen
Lars Koch
Vej- og affaldschef

Altså der er lys for enden af tunnellen og det ser ikke ud til at være et modkørende tog. Med Venlig hilsen og p.b.v.
Jesper Therkildsen
Formand