Træværkstedet.

16 januar 2017

Der har nu været afholdt et møde, hvor forslag til vedtægter blev fremlagt. Der blev også diskuteret kontingent og ordensregler. 
Stiftende generalforsamling vil blive afholdt i maj måned. Henning og Peder udarbejder forslag til vedtægter og ordensreglement. Der bliver mærket værktøj og ryddet op, herefter er værksteddet klar til klubaktivitet. Indtil videre der lukket i Værksteddet for nye brugere. 


Efteråret 2016

Vi er i øjeblikket i gang med at ændre træværkstedet til en klub i Nørreby. Der vi komme mere her så snart vi har noget nyt til jer..

MVH. 
Jesper.

carpenter clipart biykaR5iL