Beboermappe.
 Den såkaldte beboermappe er under udarbejdelse, punkterne bliver aktive så snart dokumenterne er klar. 
 
   
 1.  Afdelingsbestyrelsen. Hvem er hvem  
    Forretningsorden ( fornyes efter hvert afdelingsmøde)  
    Åbningstider for Bestyrelseskontoret.  
 2.  Ejendomskontoret. Hvem er hvem  
    Åbningstider for Ejendomskontoret  
 3.  Afdelingens Dokumenter. Ordensreglement  
    Vedligeholdelsesstandard  
    Vedligeholdelsesreglement  
    Råderetskatalog  
    Udlejningsregler  
    Retningslinjer for klubber  
    Husdyrsregistrering  
    Affaldshåndtering  
    Klagevejledning  
    Parkering  
 4.  Yderligere information. Cykelskure  
    Lej Selskabslokale 60 personer   
    Lej Selskabslokale 40 personer  
    Lej selskabslokale 20 personer  
    Lej Gæsteværelser  
    Camping og Trailer Parkering  
    Informations TV  
    Hundelegegaard  
5.  Klubber i Nørreby. Autoklubben  
  Nørreby Bankoklub  
  Computerklubben  
  H.I.T. (Hobbyklubben)  
  N.D.B.K. Nørreby Dart og Billard Klub  
  Seniorklubben  
  Linedance Klubben  
  Træværkstedet  
6.  Aktiviteter. Genbrugscentralen  
  Sommerfest  
  Loppemarked  
  Fastelavn  
  Julearrangementer  
7.  Beboerudvalg.  Parkeringsudvalg  
 8.  Udlån af diverse. Ejendomskontoret  
    Afdelingsbestyrelsen