HEJSA ALLE BEBOERE I NØRREBY.

Så er vi på banen igen med et nyhedsbrev, vi ønsker alle et godt efterår, og har lidt på hjerte.  

Affaldshåndtering.

Desværre blev det nødvendigt at lukke vores affaldsskure, indtil videre i 2 måneder, for at give luft til ejendomsfunktionærerne, og udnytte deres tid bedre. Vi har ikke skruet ned for den måde i kan komme af med jeres affald på, i skal bare gøre lidt mere selv, mindst løfte mobilen/telefonen, og ringe for at få en aftale. Vi søger en løsning, som alle kan være tjent med. 

Det tager måske mere end de 2 varslede måneder, men det tager tid med nytænkning, og vi skulle gerne spare væsentlige recurser på affaldshåndtering. 

Hvis du er i tvivl om hvordan vi håndterer affald i Nørreby, så kan du læse det her !

Skraldeskurerne i Nørreby vil fortsat være lukket

Vi afventer pt. en ny aftale med Høje-Taastrup Kommune. Hvis aftalen ikke er på plads inden december 2017, åbnes skurerne i julemåneden.

Vi beklager ulejligheden, og håber på jeres forståelse.

I kan fortsat ringe til ejendomskontoret på hverdage, og afdelingsbestyrelsen i weekender og aftale hvornår i kan komme af med jeres storskrald.

Hverdage: Åbent på materielgården i ejendomsfunktionens åbningstid mandag til torsdag 07:00 - 15:00 fredag 07:00 - 12:00.
Lørdag: Ring 43 71 05 27 mellem 10 - 15, lav en aftale om aflevering.
Søndag:Ring 43 71 05 27 mellem 11 - 16, lav en aftale om aflevering. 
Husk weekend vagten er frivilligt abejde, vær flexibel og tålmodig, vi vil gerne hjælpe dig. 

 

Genbrugscentralen.

Genbrugscentralen har netop opdateret deres åbningstider, læs mere her

Elev stop.

Mathias, som nogen sikkert har mødt i afdelingen de sidste år er nu udlært ejendomsfunktionær, og må søge nye græsgange. Vi ønsker Mathias held og lykke på vejen, og håber han finder sig et job i nærmeste fremtid. Vi takker ham for den tid han har været i Nørreby, som var 1/2 betalt af TaB og 1/2 betalt af Nørreby. 

Samtidig betyder det for Nørreby at der nu er 2 hænder mindre til alle de ventende opgaver. 

Hækker og haver.

Der er desværre stadig nogen som ikke har fået ordnet deres hæk, som man skal i følge jeres lejekontrakter, disse vil snarest få en påmindelse fra DAB, vi regner med juridisk afd. får håndteret sagerne i uge 39 - 40.

Varmeafregning.

Varmeopgørelsen kommer ud til jer i denne uge. (uge 39 )  Omdeles af ejendomskontoret. 
Desværre har DAB ikke nået kørslen inden 20, hvorfor det så ikke er kommet med på huslejeopgørensen for 1/10, men den er med 1/11. 
På et svar om nu ikke tidsfristen er overskredet, er det korrekte svar at det er den ikke i følge beboernes krav. Da det er opgørelsen som der er tidsfrist på. Desværre er det ikke noget vi som bestyrelse har indflydelse på, men vi må fremover evt. bede om udmeldinger, så beboerne kan være vel informeret.

 Husdyr.

Det ser ud til beboerne har forstået regelsættet, da vi ikke i år har haft så mange klager over løse katte og hunde, vi mangler lige de sidst 3-4 stykker, så burde alle være glade. 

ANLÆGSOPGAVER I NØRREBY.

Vi har i bestyrelsen sammen med ejendomskontoret udarbejdet en handlingsplan for arbejder som bør/skal udføres i området. Denne bliver offentliggjort i løbet af næste måned, herefter vil den blive opdateret 1 gang månedligt. 
Det næste som står på er Snerlehavens parkering, vi opgraderer den med 3 ekstra parkeringspladser og skaffer mere plads ved træfældning. Gyvelhaven hegn mod vejen bliver endeligt færdigt, når det er muligt at skaffe brædder som svarer til dem som allerede er sat op i foråret. Bænkene ude i området er i gang med at få skiftet brædder, og dem som ikke kan repareres fjernes helt. Den 19/9 2017 afholdt vi møde med DAB´s landskabsarkitekter om opgradering af forskellige områder og legepladser, vi håber på at kunne afholde et forslagsmøde her i efteråret, med de interesserede beboere, samt bebyggelsens børn, når det drejer sig om legepladser. Sidst men ikke mindst , afsøger vi mulighederne for at kunne udvide antallet af parkeringspladser til personbiler under 3500 kg. 

MATRIELGÅRDEN / STORSKRALD. ( Dette er samme tekst som sidst og er ikke ændret.

Du kan nu komme af med dit affald på materielgården i weekenden. Det er på skift en repræsentant fra afdelingsbestyrelsen, som passer telefonen og kan lukke dig ind. Der er også mulighed for at låne den store trækvogn, som står ved ejendomskontoret. Hvis du brænder inde med noget storskrald, bedes du ringe og vi hjælper dig af med det.  

Hverdage: Åbent på materielgården i ejendomsfunktionens åbningstid mandag til torsdag 07:00 - 15:00 fredag 07:00 - 12:00.
Lørdag: Ring 43 71 05 27 mellem 10 - 15, lav en aftale om aflevering.
Søndag:Ring 43 71 05 27 mellem 11 - 16, lav en aftale om aflevering. 
Husk weekend vagten er frivilligt abejde, vær flexibel og tålmodig, vi vil gerne hjælpe dig. 

Frivillige.

Afdelingen kunne godt bruge nogle flere frivillige, til mange forskellige opgaver, kontakt os, og fortæl hvad du kunne tænke dig. Vi kaster nogle ideer op her:
Madlavning - Festudvalg - Områdeudvalg - Grøn energi - IT - Fællesarrangementer + andet. 
De frivillige kan se frem til et tættere fællesskab, samt en lærerig og hyggelig dag sammen med andre frivillige i DAB regi/Nørreby bennefits.

Ny køkkenpulje.

Kommunen godkendte d. 15/8 vores nye køkkenpulje på 1 mio, det giver plads til 20 køkkener mere, så ligger du inde med ansøgningen er det med at få afleveret denne. 
Konjukturerne har gjort at låner du til max. 50000 kr, bliver det 50 kr. billigere end tidligere pr. måned, dem der allerede har fået og godkendt nyt køkken, må desværre fortsætte med den ordning som de kører på. 

Aktiviteter.

Afdelingsbestyrelsen har nedsat et aktivitetsudvalg, som har planlagt en del aktiviteter i Nørreby i 2017 / 2018, oversigt over kommende aktiviteter offentliggøres snarest.

Loppemarked 2018

Loppemarkedet i 2018 er planlagt til lørdag d. 16/6 - 2018. Det bliver igen afholdt på Nørreby Torv og arrangeres af det kommende udvalg,  vil  du være med til at arrangere loppemarkedet, hører vi meget gerne fra dig. Vi har tænkt at opretholde niveauet omkring musik og boder, så det kræver en del hjælpere. Husk kan du 2 eller 3 timer er det også godt. 

Noerreby.dk 

Vi skal i gang med er revision af siden, men du kan forsat finde næsten alle relevante oplysninger på hjemmesiden, er der noget du mangler hører vi meget fra dig. Det kan også være en ide til noget du gerne vil have på siden. 

 Her slutter denne udgave af afdelingsbestyrelsens nyhedsbrev og i ønskes alle godt efterår. Hvis du har taget nogle gode billeder i Nørreby, vil vi gerne høre fra dig, vi mangler billeder af begivenheder til hjemmesiden.

Send en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
Efterårshilsen
P.B.V
Jesper Therkildsen