KÆRE BEBOERE I NØRREBY.

Så er vi på banen igen og vi ønsker alle fortsat god sommer, vi håber at vejret kommer ind på den rette kurs. 

AFFALDSHÅNDTERING

Kan det virkelig passe at vores skraldeskure skal se sådan ud. Er der overhoved ingen disciplin omkring affaldshåndteringen. På billederne ses møbler, dagrovation, tøj (som kan genbruges). Har man overhovedet ingen respekt for ejendomsfunktionærerne, når man forventer de skal rydde op efter jer. 

 image1  image3  image2 image4   image7  image6

 

 

 

 

 

 

Desværre har det vist sig at affaldshåndtering tager flere og flere resurser fra ejendomsfunktionærerne, fordi beboerne ikke respekterer reglerne. Det er selvfølgelig ikke alle, men der er altså nogen, som bare smider alt i vores affaldsskure. Vi har nu opsat vejledningen på skurene, i håb om at det vil hjælpe.

Husk nu køkkenaffald ikke må sættes i skurene, det skal i de respektive rum for køkkenaffald. Møbler og andet stort affald skal køres på materielgaarden, som vi nu åbner, når der er beboere, som har behov for at komme af med store ting. Ring på Bestyrelseskontorets kontorets tlf: 43 71 05 27  og aftal hvornår du vil af med storskrald. Vi har aftalt med ejendomskontoret at de fremover kun henter affald om mandagen, så de også har tid til at arbejde ude i området. F.eks. med hækklipning ,almindelig vedligeholdelse og løbende renoveringsopgaver. Det tager alt for meget tid at sortere og bortskaffe affald og det er på tide at synderne blir stoppet. Ser du dem som bare smider ! Konfronter dem med hvad de gør. I sidste ende kan det betyde vi skal have flere resurcer ind og dermed en huslejestigning. Det er det sidste vi ønsker. Er du ikke i stand selv at bortskaffe storskrald. Ring, skriv eller mød op på ejendomskontoret, de vil gerne hjælpe. Vi hører gerne forslag til løsning af problemet.

Hvis du er i tvivl om hvordan vi håndterer affald i Nørreby, så kan du læse det her !

HÆKKE OG HAVER.

Et udvalg fra bestyrelsen har traditionen tro været rundt at kontrollere om i overholder havereglementet. I år er det faktisk gået ganske godt og der var ikke mere end 25 % , som skulle ha´en påmindelse. Få det nu gjort og afleveret seddelen inden 1/8 i bestyrelsens postkasse, det er i alles interesse at Nørreby holdes pæn, så det fortsat er dejligt at bo her. Er du i tvivl om noget , så kom over på kontoret og få en snak om det, der er åbent mandag 18.00 - 19.00.

HUSDYR.
Det er også ærgeligt at der stadig sendes klager ind over løse katte, dette er et årligt tilbagevendende problem og desværre er det ofte de samme ejere, som ikke respekterer Nørrebys ordensreglement. Vi har selv vedtaget dette (ordensreglementet) og derfor forventes det også at det overholdes. Det vil være kedeligt at skulle ophæve lejemål på grund af,  at man ikke respekterer ordensreglementet. Det er den konsekvens man risikerer. 

ANLÆGSOPGAVER I NØRREBY.

Som i sikkert har lagt mærke til har der været og er del anlægsopgaver i gang i Nørreby. I første omgang skulle vi skifte fliser, som var knækkede eller lå forkert. I den forbindelse blev det nødvendigt med en del træfældninger, da det er rødderne fra de store træer , som presser fliserne op. Der er også anlagt nogle ekstra fliser til fordel for beboerne, så man kan gå rundt tørskoet.  Nørreby har også fået udskiftet de vejskilte, som var ulæselige og dem som pga. snavs kommer senere. Senere i år skal vi have skiftet sternbrædder på det tæt lave byggeri. Det drejer sig om udbygningen, som er mod haverne. Fælleshuset Nørreby Torv , skal have nyt gulv, samt skiftet inventar ( stole og borde). Campingparkeringen får nyt hegn i uge 31-32. Det er Ishøj hegn, som har fået opgaven, ligesom de fik hundelegegaarden. Der resterer stadig en del arbejder, bl.a. at fjerne den lave bevoksning forskellige steder og erstatte den med græs. Bevoksningen kræver vedligeholdelse, samt kan huse mus og rotter. Der er også en del bænke i Nørreby, som nu bliver renoveret, eller fjernet. Der bliver en handlingsplan for udførelsen, som vi, når den er klar, offentliggør her på hjemmesiden. Til sidst vil jeg nævne at vi er i gang med at planlægge en større fornyelse i indeværende budgetår. Planen vil blive fremlagt på et orienterende beboermøde, hvor vi skal vedtage den endelige plan. Vi har tænkt her også at høre vore børns mening. Sidst vil jeg lige nævne sagerne omkring vore vinduer og døre, samt vandrørsudskiftningen. De er ikke glemt, men der afventes en rapport omkring omfanget af vinduer og døre, med deadline her i august. Der er kun et par små hængepartier tilbage med vores vandrør.

MATRIELGÅRDEN / STORSKRALD.

Du kan nu komme af med dit affald på materielgaarden i weekenden. Det er på skift en repræsentant fra afdelingsbestyrelsen, som passer telefonen og kan lukke dig ind. Der er også mulighed for at låne den store trækvogn, som står ved ejendomskontoret. Hvis du brænder inde med noget storskrald, bedes du ringe og vi hjælper dig af med det.  

Hverdage: Åbent på matrielgaarden i ejendomsfunktionens åbningstid mandag til torsdag 07:00 - 15:00 fredag 07:00 - 12:00.
Lørdag: Ring 43 71 05 27 mellem 10 - 15, lav en aftale om aflevering.
Søndag:Ring 43 71 05 27 mellem 11 - 16, lav en aftale om aflevering. 
Husk weekend vagten er frivilligt abejde, vær flexibel og tålmodig, vi vil gerne hjælpe dig. 

SANDKASSER.
Uheldigt nok blev det nødvendigt at fjerne sandkasserne i Nørreby, idet de blev kendt ulovlige og farlige. Afdelingsbestyrelsen beklager tidspunktet, men vi lover at få vedtaget en ny type på mødet i august. Derefter vil der blive opsat sandkasser, hvor man måtte ønske og der er budget til. 

HJERTESTARTERE

Vi har flyttet Nørrebys hjertestartere uden for vaskerierne, på opfordring af lokalformanden i hjerteforeningen" Lene Gall". Respekter venligst vigtigheden af hjertestarternes tilstedeværelse, de redder liv. I forbindelse med afdelingens Falck abonnement, har vi ret til nogle kurser i førstehjælp og brug af hjertestarter. Vi vil først og fremmest tilbyde dette til de frivillige, men også, hvis der er plads, til jer andre.

FRIVILLIGE: 
Afdelingen kunne godt bruge nogle flere frivillige, til mange forskellige opgaver, kontakt os og fortæl hvad du kunne tænke dig. Vi kaster nogle ideer op her:
Madlavning - Festudvalg - Områdeudvalg - Grøn energi - IT - Fællesarrangenenter + andet. 
De frivillige kan se frem til et tættere fællesskab, samt en lærerig / hyggelig dag sammen med andre frivillige i DAB regi. / Nørreby bennefits.

TELTE.

I Nørreby har vi indkøbt et par party telte, som kan lånes til fælles arrangementer i områderne, teltene er 4 x 8 m og der er 2. De rummer let 30-40 personer. 
Der er også borde som kan lånes. I er selv ansvarlige for opsætning, nedtagning, afhentning og aflevering. Depositum 1000 kr. som afleveres fuldt tilbage, når teltet er afleveret i hel tilstand. Vores telte kan der købes reservedele til. 

2713 News.
Vi påtænker fremover kun at udgive 2713news i elektronisk form, men vi åbner for den mulighed, at du kan tilmelde dig papirudgaven. Hold øje med din postkasse, da vi sender en seddel ud om dette. 

 

EN SOLSTRÅLEHISTORIE FRA AKELEJEHAVEN.

AK fest00003.1 

Lørdag d. 22 blev der holdt vejfest i Akelejehaven. Under festen blev en lille pige på 3 år væk, samtlige 32 deltagere deltog i eftersøgningen og politiet blev tilkaldt. Dog blev hun fundet inden politiet kom frem og forældrene blev forenet med hende igen. Det var  lykkes hende at gå til legepladsen i City 2, uden at nogen havde bemærket. 2 små helte fandt hende nemlig Marcus og Oscar. Tak til jer  for en god indsats. Det er fællesskab så det gør noget. 

 

 

 

 

www.noerreby.dk
Her slutter denne udgave af afdelingsbestyrelsens nyhedsbrev og i ønskes alle god restsommer. Hvis du har taget nogle gode billeder i Nørreby, vil vi gerne høre fra dig, vi mangler billeder af begivenheder til hjemmesiden.
 
Sommerhilsen
P.B.V
Jesper Therkildsen