Kære beboere !


Så er der lidt nyt igen. 

AFREGNING FOR VAND.
Som nogen af jer har set har der været en dialog på Facebook om hvornår vi får afregnet vand. Enten får du en efterregning eller penge tilbage. Det er fuldt forståeligt, at I er spændte på hvad jeres forbrug afspejler + eller - . Der er regler for hvor lang tid sådan noget må tage, og det har endnu ikke været muligt at få en endelig dato for hvornår vi modtager opgørelsen og senere afregningen. Der er en 4 måneders frist, som går fra hvornår DAB modtager opgørelsen fra aflæsningsfirmaet, som i dette tilfælde er "Minol". DAB har ikke modtaget den endnu,  så det kan have lange udsigter, før vi ved noget. I midlertid har jeg fået DAB til at rykke for resultatet, idet Minol ikke føler for at svare mig. Vi kan derfor meget let komme til oktober, før vi ved noget om vandafregningen. Hvorfor har vi valgt "Minol" i stedet for Brunata, som aflæser varmen i maj. Det svar jeg har fået her, er simpelt hen at de var væsentlig billigere i udbuddet da vandrørprojektet blev sat i søen.

2713 NEWS.
Vi har netop uddelt 2713 news. I denne udgave af NEWS er det et par indslag, som kan misforstås af beboerne. Det drejer sig om:

  1. Vedr. vort eventuelle kommende samarbejde om driften med Østerby. Fællesdriften er ikke endelig vedtaget, vi arbejder på at få udarbejdet retningslinjerne og det er nu klart at vi ikke kommer til at indgå aftalen før et stykke inde i det nye budgetår, som starter d. 1. juni 2017. Det endelige udfald kan også blive at vi ikke samarbejder om driften. Afdelingsbestyrelsen håber dog på at vi får aftalen på plads, da der kan være mange økonomiske fordele ved dette, både for Østerby og Nørreby. 
  2. Et enkelt sted i bladet kan man misforstå indlægget om de nye vinduer. Der bliver ikke uddelt flere mangelsedler, men vi venter stadig på en afklaring omkring de mangler, som allerede er indgivet til leverandøren. 

BEKEY.
Nørreby har indgået en aftale med dette firma om adgang til vore opgange. Systemet bevirker at reklameomdelerne ikke mere har behov for ringe på hos beboerne for at komme ind i opgangen, men de har en tidsbegrænset adgang via en såkaldt APP på deres mobiltelefon. Dermed undgår vi at forstyrre beboerne. Vi melder ud når systemet er færdigt og klar til idriftsættelse. 

PARKERING.
Vi opfordrer stadig beboerne til at parkere med respekt over for hinanden, ikke ødelægge græsarealer og andre fælles arealer, respektere 3500 kg´s grænsen, samt de biler der fylder meget i længden parkerer, der hvor pladserne er lange. Det bliver desværre nødvendigt at etablere nogle tiltag imod dem, som stadig ikke vil overholde reglerne. I den kommende tid bliver der opsat flere såkaldte pulleter, lagt flere sten, og på Nørreby allé sætter vi flere blomsterkasser op, så vigepladserne kan bruges til det de skal bruges til. I og for sig er det penge som kunne have været brugt bedre, men desværre en nødvendig udgift for at opretholde sikkerhed på veje og sikre unødige ekstraudgifter på vedligeholdelse. 

Skrald og affald i din have.
Langt de fleste i Nørreby ønsker at bo i et pænt område, som vi alle kan være tjent med. 
Har du affald som du ønsker at komme af med, kan du stille dem på stien ud for din have, efter forudgående aftale med ejendomskontoret, hvorefter de fjerner det for dig. Det er ikke acceptabelt at have gamle hårde hvidevarer, møbler , skrottede cykler og den slags i haven. Haveaffald stilles hver mandag på stien i en klar plasticsæk og de bliver fjernet af ejendomskontoret. Køkkenaffald må under ingen omstændigheder stilles i haven, det skal smides i de dertil indrettede køkkenaffaldsskure. Placering af køkkenaffald vil medføre påtale, da det også tiltrækker skadedyr. Vi har for nylig uddelt en vejledning til dig om affald, kig på denne hvis du er i tvivl. Se den her.

Materielgården / Storskrald. 
Nørreby har en martrielgård, men den er samtidig også en plads hvor man modtager storskrald. Afdelingsbestyrelsen vil nu stå for at du kan komme på materielgården i weekenden, samtidig med du kan låne en trækvogn, til at køre dit storskrald på. Der kommer nærmere oplysninger i en speciel artikel om dette, da vi etablerer en vagtordning, og et medlem fra bestyrelsen vil efter aftale så låse op for dig. 

 

Alle beboere ønskes god påske. 
Jesper Therkildsen