Kære beboere i Nørreby. 

Så er vi godt inde i det nye år, og det er på tide med nogle nyheder til jer.

Afdelingsmøde.

Vi har d. 26 januar 2017 afviklet det årlige budget/afdelingsmøde, og referatet herfra er på vej her på siden, samt på vej til at blive omdelt til jer i postkassen. Der var ingen beboere i år som havde forslag. Afdelingsbestyrelsen havde opstillet et par forslag om køkkenrenoveringer, mest m.h.t. financieringen af dette, samt at vi ønsker at starte på at udskifte køkkenerne automatisk, når der kommer nye lejere. Dette medfører en huslejestigning for det enkelte lejemål. Dette blev vedtaget med stort flertal. Læs det omdelte referat når det kommer ud, hvis du er interesseret. Vi omdeler det snarest på papir, da lovgivningen siger vi skal gøre det.

Bestyrelsen.

Er nu konstitueret.
Formand: Jesper Therkildsen. Næstformand: Flemming Poulsen. Kasserer: Ove Svendsen.
Sekretær: Susanne Frantzen. Redaktør: Lene Gall.
Suppleant: Henrik Andersen. Suppleant: Carsten Broager. 

 Samarbejde med Østerby.

De første møder om samarbejdet er nu afholdt, og bestyrelserne er enige om af få etableret samarbejde mellem byerne forudsat, at det ikke giver forringelser i den service beboerne modtager. Vi er dog enige om at det kun kan forhøje serviceniveauet, når de 2 byer samarbejder. Derfor vil vi snart rundsende en beboerundersøgelse, som omhandler den service ejendomskontoret giver i begge byer. Når samarbejdet har kørt i en længere periode vil vi sende den rundt igen for at måle beboernes oplevelse. Der er dog nogle økonomiske regnestykker, som skal stilles op før vi kan gå i gang med samarbejdet. Der kommer mere når samarbejdsaftalen er skrevet. 

youSee.

Kabel TV udvalget har deltaget i et informationsmøde hos Yousee, hvor vi blev informeret om den fremtid youSee planlægger, d. 14. februar 2017 ændrede de det mellemudstyr, som skulle til før der kan blive udrullet 1 Giga Bit bredbånd over Nørreby. Samtidig lukkede de for FM-signalet, fordi det frekvensbånd som FM blev sendt i, skal bruges til hurtigt internet. Husk du kan høre P4 på Nørrebys infokanal hele døgnet, via dit tv. YouSee vil gerne indgå et tættere samarbejde med de enkelte afdelinger, det har vi sagt ja til, for altid at være på forkant med udvikling og informationer. Fremover får vi specielle informationer fra dem målrettet til foreninger som os, vi bestræber os for at lægge dem på hjemmesiden og på Info TV. 

2713 News.

I sidste nummer gjorde vi opmærksom på at bladet udkommer, når der er behov og materiale nok til at trykke et blad, da det jo ikke er helt gratis at trykke blade, et nyt blad er under udarbejdelse, send endelig indlæg hvis du har noget på hjertet til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fælleshuse.

Vi henstiller til at lejerne viser hensyn over for de omkringboende beboere, da vi alle skal være her. Så luk vinduer, lad være med at støje unødvendigt udenfor. Bestyrelsens fælleshus udvalg arbejder på at opgradere udlejningsreglerne, udlejningsformer, kontrollen, forny inventar, samt løfte oplevelsen ved at bruge vores fælleshuse. 

Parkering i Nørreby. 

Parkering er vores evigt tilbagevendende emne på bestyrelsesmøderne, Facebook, ved personligt møde osv. 
Kære beboere !! Tag nu at overholde reglerne, der er masser af plads, vi har talt pladserne gennem 14 dage mellem 22 og 24, der er altid mindst 20 pladser ledige, det kan godt være du skal gå lidt længere, men hvis du parkerer din bil lidt længere væk er det ikke nogen skandale, du får bare lidt mere motion. Vis nu hensyn til hinanden og respekter at lastbiler over 3500 kg. skal parkeres uden for området på de dertil indrettede pladser. Vi arbejder sammen med de andre byer om at få løst de værste problemer omkring parkeringen, og det kan meget let ende med parkeringskorps, så vi kan slippe for de mange klager, det kan blive dyrt for alle, da samtlige overtrædelser kommer med, bestyrelserne er ikke interesserede i dette og opfordrer derfor til at man parkerer lovligt i båse og på pladser.

Fejlmeldinger.

Ser du fejl f.eks på gadelys, opgangslåse , vaskerier osv, bedes du melde det til ejendomskontoret eller bestyrelsen, så vil der blive taget hånd om sagen. 

Matrielgaarden.

Bestyrelsen har arbejdet på af få genbrugspladsen åbnet i weekenden. Det bliver efter aftale med et medlem af afdelingsbestyrelsen, som på skift kan låse op for dig. Vi beskriver hvordan det kommer til at foregå under et menupunkt i fanebladet "om Nørreby".
Aftalen er lavet for at undgå henkastede møbler foran genbrugspladsen og affaldsskurene. Da vi ikke kan bruge dyre timer på at have fast åbent i weekenden, er det foreløbig afdelingsbestyrelsen som håndterer åbningen. Det træder i kraft fra 11/3 - 2017, i samme forbindelse vil du kunne låne trækvognen, hvis den er ledig.

P.b.v.

Jesper Therkildsen
Formand