Kære beboere ! 
Så er vi gået ind i årets sidste 2 måneder og bestyrelsesarbejdet går ind i nogle travle måneder. Vi vil holde jer orienteret med løbende indslag, efterhånden som der er nyheder fra os.

Det vi har focus på i øjeblikket er:

  • Vi arbejder på at få en skrivelse gjort klar, som forklarer alt om affaldshåndtering i Nørreby.
  • Udarbejdelse af ny en skrivelse til nye beboere, som flytter hertil. I denne skrivelse vil vi samle alle relevante oplysninger om Nørreby. Den blir selvfølgelig også lagt på nørreby.dk
  • Forskønnelse af områderne omkring vore boliger i samarbejde med DAB´s landskabsarkitekter.
  • Hjemmesiden skal fuldt opdateres, vi forventer omkring årskiftet at være færdige med alt. Der skal ikke være en oplysning som mangler her.
  • Effektiv drift - Regeringen, DAB og TAB, presser hårdt på for at effektivisere driften af den almene sektor. Det er noget vi vil komme til at bruge en del tid på i fremtiden.

Ejendomskontoret !
Åbningstiderne bliver fremover ændret, således er der ikke åbent mere torsdag morgen. 
Til gengæld vil vi åbne den store genbrugsplads om søndagen. Dette bliver etableret ved nøgleudlevering fra ejendomskontoret eller afdelingsbestyrelsen.
Ændringerne vil træde i kraft medio november.

Yousee !
Som sædvanligt varsler youSee prisstigning pr januar, dette skyldes ikke yousee, men copydan afgifterne. Stigningen varsles til vedtagelse på afdelingsmødet. Dem som har den nye youSee box, bør opdatere boxen, hvorefter der nu også er tekst TV er aktiv. 

Vandrør !
Fredensborg VVS har fået frist til 1 januar for udbedring af reklamationerne. Der er holdt et anseeligt beløb tilbage for at sikre det bliver gjort.

P.B.V.
Jesper Therkildsen