Referater fra Afdelingsbestyrelsens møder.
 Referaterne bliver lagt på efterhånden som bestyrelsen har godkendt dem.  
Hvis du synes der mangler nogle måneder ind i mellem, så er grunden, at der ikke har været afholdt afdelingsbestyrelsesmøde denne måned.